Wiceprezydent Google Amit Singhal podczas zeszłorocznej konferencji Recode w Kalifornii poinformował, że więcej niż połowa wszystkich wyszukiwań w Google odbywa się już na urządzeniach mobilnych.

Wobec coraz powszechniejszego wykorzystywania urządzeń przenośnych w skali globalnej, do amerykańskiej wyszukiwarki w kwietniu 2015 r. wprowadzono czynnik rankingowy „mobile friendly” oceniający przystosowanie witryn do użytkowników mobilnych. Rosnąca popularność mobile sprawia jednak, że nie tylko optymalizacja stron pod kątem urządzeń przenośnych jest coraz bardziej istotna. Wobec upowszechnienia nowoczesnych technologii w telefonach komórkowych, zagadnieniem, które może mieć w przyszłości kluczowe znaczenie dla właścicieli stron, webmasterów i branży SEO jest wyszukiwanie głosowe.

Jak działa voice search?

Technologia ta opiera się na kombinacji przetwarzania języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) oraz programowej syntezy mowy danego języka typu Text-to-Speech (TTS), których zadaniem jest zrozumienie zapytania użytkownika. Następnie odszukiwane są w bazie odpowiednie dane, po czym zwracane są możliwie najtrafniejsze odpowiedzi. Rolą systemu NLP jest także określenie intencji wyszukiwania na podstawie historii wcześniejszych zapytań użytkownika oraz kontekstu szukanej frazy.


Wyszukiwanie głosowe OK Google

Źródło: search.googleblog.com

Najnowsze trendy

Wg badania Northstar Research z 2014 r. w USA aż 55% nastolatków w wieku 13-18 lat oraz 41% dorosłych korzysta z mobilnego wyszukiwania głosowego więcej niż raz dziennie. Co ciekawe liczby te podwoiły się w porównaniu do roku wcześniejszego.

voice search study

Źródło: Northstar Research

Technologia voice search dostępna jest w takich systemach jak Google Now, Siri (Apple), Cortana (Microsoft), czy ‘M’ w ramach Facebooka oraz Echo od Amazon’a. Skorzystać można z niej także na komputerach stacjonarnych w przeglądarce Chrome (za pomocą Google Now).

Voice Assistants

Źródło: moz.com

Wykorzystywanie tego typu cyfrowych asystentów osobistych (digital personal assistants) bazujących na wyszukiwaniu i poleceniach głosowych staje się wyraźnie coraz powszechniejsze w ostatnim czasie. Potwierdza to badanie MindMeld z października 2015 r. dla rynku USA, pokazujące, że ponad 40% osób zaczęło używać technologii głosowej dopiero w ciągu wcześniejszych 6 miesięcy, a łącznie 60% w czasie minionych 12 miesięcy.

Korzystanie z poleceń głosowych - badanie

Źródło: MindMeld

Z dużym prawdopodobieństwem założyć można, iż głosowa forma zadawania pytań i odnajdowania informacji będzie stawać się stopniowo coraz popularniejsza także w Polsce. Wyszukiwanie głosowe jest szybsze i prostsze niż wpisywanie tekstu na telefonie, a w niektórych sytuacjach wręcz nieodzowne (np. w trakcie kierowania samochodem).

Jak dostosować swoją witrynę?

Voice search posiada kilka ważnych cech odróżniających od tradycyjnego wyszukiwania, które mają bardzo duże znacznie z punktu widzenia pozycjonowania stron internetowych. Po pierwsze zapytania głosowe zadawane są zazwyczaj naturalnym językiem i nie są stosowane frazy kluczowe czy operatory wyszukiwania. Zamiast tego używana jest konwersacyjna forma zapytań. Użytkownicy szukają odpowiedzi na pytania typu „gdzie, jak, kiedy, co, kto, dlaczego”.
Ponadto istotny jest fakt, iż zapytania w wyszukiwaniu głosowym zwykle są znacznie dłuższe niż wpisywane ręcznie. W przypadku takich rozbudowanych, precyzyjnych wyszukiwań użytkownicy oczekują wyświetlenia bardzo dokładnych i trafnych rezultatów z odpowiedzią na pytanie. Mając tego świadomość Google już pewien czas temu wprowadziło na górze wyników wyszukiwania bezpośrednie odpowiedzi, które wg badań obecnie dostarczane są już dla 19.5% wszystkich zapytań (źródło: Google). W takich sytuacjach użytkownicy nie muszą już odwiedzać żadnej z wyświetlonych witryn, ponieważ uzyskują odpowiedź od razu na stronie rezultatów Google.

Powyższe „właściwości” wyszukiwania głosowego oznaczają konieczność podjęcia odpowiednich kroków, dzięki którym dostosujemy witrynę do nowych sposobów korzystania z wyszukiwarek internetowych:

  • Przeanalizować należy zawartość serwisu oraz potrzeby i oczekiwania jego użytkowników, odbiorców czy klientów, a następnie skupić się na dostarczeniu odpowiedzi na pytania „kiedy, czemu, jak, ile, gdzie” i/lub inne, które mogą ich interesować. Osiągnąć można to poprzez dodanie nowych lub odpowiednie przeredagowanie obecnych treści bądź wykorzystując model FAQ (najczęściej zadawane pytania) czy stosując schemat treści Q&A (pytania i odpowiedzi).
  • Korzystne będzie zoptymalizowanie witryny pod kątem długich, wielowyrazowych fraz (ang. long tail), które bardziej odpowiadają rozbudowanym zapytaniom charakterystycznym dla voice search. Nie oznacza to jednak upychania na siłę fraz w każdym możliwym elemencie strony. Algorytmy Google obecnie są już na tyle inteligentne, iż potrafią „zrozumieć” prawdziwe znaczenie różnego typu treści, właściwie je zinterpretować i ocenić przydatność dla określonego zapytania użytkownika.

Co ważne, voice search wymusza wprowadzenie specjalnych działań dla wyszukiwań lokalnych – zapytania głosowe są 3-krotnie częściej oparte na lokalizacji niż wyszukiwania tekstowe (źródło: Chitika). Pomocne w zapewnieniu witrynie dużej widoczności dla konwersacyjnych zapytań lokalizacyjnych będzie:

  • Uwzględnienie słów kluczowych istotnych dla lokalnych użytkowników:

o   Charakterystyczne punkty orientacyjne, obiekty, wskazówki położenia jak np. „stare miasto” lub cokolwiek innego będącego podpowiedzią dla szukającego,

o   Zwroty, określenia okolicy czy rejonu gdzie znajduje firma, używane w naturalnym języku,

o   Lokalne miejsca zainteresowań, atrakcji, które są związane z firmą czy działalnością.

  • Zadbanie o aktualność i prawidłowość wszystkich danych kontaktowych takich jak nr telefonu, adres, godziny otwarcia – zarówno bezpośrednio na stronie, jak i w lokalnym profilu firmy w Google Moje Firma (wyświetlany jest w Mapach Google),
  • Warto również śledzić i odpowiednio reagować na dodawane przez użytkowników oceny i recenzje w serwisach, które wyświetlają się wynikach wyszukiwania (przede wszystkim wizytówka Google Moja Firma). Dzięki temu możemy zwiększyć współczynnik klikalności (CTR) oraz poprawić wizerunek firmy.

Niezwykle ważną cechą dotyczącą wyszukiwania głosowego jest dość precyzyjna możliwość poznania intencji użytkownika, co wynika z naturalnej formy zdawanych pytań. Przykładowo dla wpisanej ręcznie frazy „telewizor plazmowy”, nie jesteśmy w stanie odgadnąć czy dana osoba chce go kupić, naprawić, dowiedzieć się w jaki sposób działa, czy zobaczyć zdjęcia. Tymczasem konwersacyjne zapytania pozwalają znacznie łatwiej ocenić jakie kryją się za nimi intencje i jak są silne.

intencje wyszukiwania

Ten fakt naturalnie ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia marketingu. Znajomość intencji użytkownika pozwala na opracowanie bardziej efektywnych strategii i lepsze dopracowanie kampanii reklamowych czy stron docelowych (landing page) w oparciu o lepiej konwertujące zapytania.

Podsumowanie

Jak zdradził niedawno dyrektor Google ds. konwersacyjnego wyszukiwania, Behshad Behzadi, wskaźnik wyszukiwań głosowych rośnie znacznie szybciej niż wyszukiwań tekstowych. Wg niego wynika to z coraz bardziej swobodnego i komfortowego korzystania z poleceń głosowych przez użytkowników oraz wysokiej trafności otrzymywanych rezultatów. Obecnie współczynnik błędów w rozpoznawaniu mowy przez Google wynosi tylko 8%, podczas gdy 2 lata temu było to 25%. To wszystko powoduje, że coraz częściej używane są naturalne zdania w miejsce języka zapytań, przykładowo „Jaka jest pogoda w Paryżu?” zamiast „Pogoda Paryż”.

Z kolei John Mueller, Webmaster Trends Analyst w Google poinformował ostatnio, że w amerykańskiej firmie omawiane są możliwości włączenia raportu na temat voice search do narzędzia Google Search Console. Raport taki miałby pozwalać na porównanie za pomocą jakich zapytań użytkownicy odnajdują stronę wyszukując głosowo, a jakie wpisują ręcznie.

Wg firmy ComScore zajmującej się badaniami rynku, do 2020 roku 50% wszystkich wyszukiwań stanowić będą wyszukiwania głosowe. Jak widzimy wiele argumentów wskazuje, iż także w Polsce voice search zyskiwać będzie w przyszłości na znaczeniu, a pytaniem pozostaje tylko jak szybko to nastąpi i jak bardzo stanie się popularne. Zgadzacie się z tym?