OPTYMALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ

Optymalizacja strony internetowej polega na dostosowaniu pod określonym kątem jej elementów: treści, kodu oraz grafik. Optymalizację witryny można podzielić między innymi na: optymalizację pod wymagania wyszukiwarki (optymalizacja SEO) oraz pod zachowania użytkownika (optymalizacja konwersji). Oba rodzaje optymalizacji mają na celu poprawę całej struktury witryny jak i szczegółowego dopasowania kluczowych jej podstron. Zarówno konstrukcja, jak i zawartość strony odgrywają decydującą rolę w budowaniu pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania.

Przygotowany dedykowany audyt strony wskaże przeszkody, które uniemożliwiają zdobycie widoczności w wynikach wyszukiwania, jak również rekomendacje zmian w tym zakresie i możliwości rozwoju witryny. Optymalizację treści najczęściej można przeprowadzić z poziomu CMS, natomiast optymalizacja struktury wymaga najczęściej ingerencji w kod źródłowy strony. Z reguły większość zaleceń nie ingeruje w znaczący sposób w wygląd strony.

Optymalizacja SEO

Eliminacja barier ograniczających widoczność strony w wynikach wyszukiwania Google.

Optymalizacja konwersji

Optymalizacja ścieżek, którymi podążają użytkownicy, tak aby bez przeszkód zmierzali do założonego celu.

 

Optymalizacja konwersji

Optymalizacja konwersji (CRO, za ang. Conversion Rate Optimization) to ciągły proces analizowania, testowania i poprawiania elementów strony www, które mają wpływ na realizację ściśle określonych celów. Celem działań mogą być między innymi zmniejszenie współczynnika odrzuceń, optymalizacja ścieżek zakupowych, badanie wpływu elementów strony na decyzje zakupowe klienta. CRO wpływa na łatwość poruszania się użytkowników na stronie, znajdywanie produktów w sklepie internetowym, czytelność najważniejszych benefitów oferty oraz CTA, a także upraszczanie wypełniania formularzy. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy oraz przy wykorzystaniu funkcjonalności Google Analytics nie tylko zidentyfikujemy najefektywniejsze kanały sprzedaży, ale również podniesiemy ich skuteczność.

Analiza ruchu

Identyfikacja źródeł ruchu oraz jego miejsc docelowych w obrębie strony. Wyodrębnienie najważniejszych stron docelowych, które zostaną poddane analizie i testom.

Analiza ścieżki konwersji

Analiza ścieżki konwersji oraz kluczowych podstron pod względem użyteczności oraz konwersji, której efektem będzie przygotowanie raportu zawierającego ocenę stanu obecnego oraz rekomendacje zmian.

Testowanie i optymalizacja strony

Testy A/B oraz wielowariantowe, celem wyboru optymalnych stron docelowych oraz ich poszczególnych elementów. W efekcie zoptymalizowane zostaną strony docelowe.

 

Zalety optymalizacji konwersji

  • Identyfikacja najważniejszych źródeł ruchu
  • Optymalizacja podstron
  • Optymalizacja procesu konwersji
  • Wzrost ROI

CRO jest usługą przeznaczoną dla reklamodawców chcących zmaksymalizować przychód z działań marketingowych w Internecie. Zalety optymalizacji konwersji to przede wszystkim rozpoznanie najważniejszych źródeł ruchu, optymalizacja podstron witryny w celu poprawienia efektywności ścieżki konwersji. Dzięki licznym usprawnieniom poszczególnych podstron możliwe jest pozyskanie nowych nabywców, a przede wszystkim wzrost wskaźnika ROI.

Proces optymalizacji konwersji

 
Ustalenie zakresu
 
Przygotowanie audytu
 
Wdrożenie
 
Kontrola wdrożenia
 
Testy wielowariantowe
 

Ustalanie zakresu optymalizacji


Zakres optymalizacji strony pod kątem konwersji ustalany jest na podstawie potrzeb biznesowych Klienta.
 

Przygotowanie audytu konwersji


Przygotowanie dokumentu zawierającego analizę ścieżki konwersji oraz najważniejszych podstron pod względem użyteczności oraz konwersji. Zarekomendowane zostaną niezbędne poprawki procesu konwersji oraz budowy podstron, w tym wskazane zostaną elementy do testów A/B oraz wielowariantowych.
 

Wdrożenie audytu konwersji


Analiza poprawności wdrożenia sugerowanych zmian z dokumentu optymalizacji. Jeśli wystąpią, zostaną wskazane kolejne niezbędne poprawki do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.
 

Kontrola wrdożenia


Analiza poprawności wdrożenia sugerowanych zmian z dokumentu optymalizacji. Jeśli wystąpią, zostaną wskazane kolejne niezbędne poprawki do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.
 

Testy A/B, wielowariantowe


Testy A/B kilku wersji danej podstrony, mające na celu wyłonienie najlepszej, która następnie będzie podlegała testom wielowariantowym poszczególnych jej elementów. Wyłonione zostaną najefektywniejsze podstrony pod względem konwersji.

Ustalanie zakresu optymalizacji konwersji

Ustalanie zakresu optymalizacji konwersji

Zakres optymalizacji strony pod kątem konwersji ustalany jest na podstawie potrzeb biznesowych Klienta..

Przygotowanie audytu konwersji

Przygotowanie audytu konwersji

Przygotowanie dokumentu zawierającego analizę ścieżki konwersji oraz najważniejszych podstron pod względem użyteczności oraz konwersji. Zarekomendowane zostaną niezbędne poprawki procesu konwersji oraz budowy podstron, w tym wskazane zostaną elementy do testów A/B oraz wielowariantowych.

Wdrożenie audytu konwersji

Wdrożenie audytu konwersji

Analiza poprawności wdrożenia sugerowanych zmian z dokumentu optymalizacji. Jeśli wystąpią, zostaną wskazane kolejne niezbędne poprawki do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Kontrola wrdożenia

Kontrola wrdożenia

Analiza poprawności wdrożenia sugerowanych zmian z dokumentu optymalizacji. Jeśli wystąpią, zostaną wskazane kolejne niezbędne poprawki do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Testy A/B, wielowariantowe

Testy A/B, wielowariantowe

Testy A/B kilku wersji danej podstrony, mające na celu wyłonienie najlepszej, która następnie będzie podlegała testom wielowariantowym poszczególnych jej elementów. Wyłonione zostaną najefektywniejsze podstrony pod względem konwersji.


WYŚLIJ ZAPYTANIE strzalki


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99A, 02-595 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane są (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu odpowiedzi na zapytania zawarte przez Państwa w formularzu.

Dane osobowe podane w formularzu będą również przetwarzane (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu marketingowym usług własnych Cube Group S.A. (np. przedstawienie najciekawszych ofert współpracy w ramach usług marketingowych świadczonych przez Cube Group S.A.).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

captcha