Copywriting

Copywriting to tworzenie tekstów o zróżnicowanym charakterze, przeznaczonych do publikacji. Teksty opierają się na szczegółowej znajomości potrzeb konsumentów. Przekazują rzetelną i wartościową informację, podpartą wiedzą merytoryczną. Profesjonalne treści copywriterskie mają na celu zaangażowanie użytkownika w interakcję. Mogą spełniać funkcję informacyjną, budując świadomość marki, ale także, z pomocą technik perswazji, zachęcać użytkownika do zakupu, wysłania zapytania o produkt czy usługę. Teksty copywriterskie cechują się wysoką jakością, zarówno językową, jak i interpunkcyjną. Są jednocześnie rzeczowe i kreatywne: prezentują zagadnienie w ciekawy sposób, dopasowany do oczekiwań i gustów grupy docelowej, skupiając tym samym czytelniczą uwagę.

CO NAS WYRÓŻNIA
 • Wysoka jakość

  Nasi copywriterzy to profesjonaliści, dla których każdy tekst jest sztuką. Tworzą treści o wysokiej wartości merytorycznej, poprawne pod względem językowym i interpunkcyjnym. Prezentują temat w twórczy sposób, mając na uwadze cel publikacji i potrzeby użytkowników w obrębie grupy docelowej.
 • Współpraca ze specjalistami

  Wysoką zawartość merytoryczną teksty zawdzięczają współpracy z profesjonalistami z wielu dziedzin. Nad przygotowaniem artykułu pracuje sztab fachowców: specjaliści w danej tematyce, blogerzy, marketingowcy i edytorzy. Dzięki temu treści są zarówno merytoryczne, kreatywne, jak i poprawne pod względem językowym.
 • PR + SEO

  Tworzymy chwytliwe i przyciągające uwagę tytuły artykułów. Prezentujemy treści w sposób atrakcyjny, angażujący użytkownika. Strategie PR’owe łączymy z działaniami SEO, dzięki czemu teksty pojawiają się w czołowych wynikach wyszukiwania i docierają do szerokiego grona odbiorców.

Nasze podejście

Analiza tematu

Analiza tematu

Proces twórczy rozpoczynamy od dokładnej analizy tematu. Napisanie artykułu poprzedza gromadzenie informacji, pogłębianie wiedzy oraz zapoznawanie się z aktualnościami w danej dziedzinie. Chcąc dostarczyć użytkownikowi pełnych informacji, analizujemy także teksty o podobnej tematyce. Naszym celem jest przygotowanie publikacji, która będzie łączyć w sobie najistotniejsze aspekty związane z tematem, trafnie odpowiadać na pytania użytkowników i wprowadzać nowe, nieszablonowe spojrzenie na problem.

Planowanie zawartości merytorycznej

Planowanie zawartości merytorycznej

Tworzone przez nas teksty cechuje wysoka zawartość merytoryczna. Każda publikacja konsultowana jest ze specjalistą. Fachowe spojrzenie na problem sprawia, że treści są wiarygodne i trafnie celują w potrzeby użytkowników. By nie pominąć żadnych istotnych aspektów, przed napisaniem artykułu, we współpracy ze specjalistą, sporządzamy dokładny plan rzeczowy. Merytoryka jest również opiniowana przez fachowca w fazie finalnej, gdy tekst znajduje się przed publikacją. W razie potrzeby uzupełniamy bądź precyzujemy niezbędne informacje.

Propozycja tytułu

Propozycja tytułu

Niezwykle istotnym elementem, który skupia uwagę czytelniczą jest tytuł publikacji. Współpracując z PR’owcami, tworzymy chwytliwe tytuły, które nie tylko skłaniają użytkownika do dłuższego pozostania na stronie, ale również zachęcają do zgłębienia prezentowanej treści. W zależności od celu publikacji posługujemy się odpowiednimi technikami marketingowymi: wykorzystujemy elementy zaskoczenia, kontrowersji, emocjonalnego poruszenia. Opierając się na badaniach branżowych, tworzymy konstrukcje, które cieszą się największą popularnością wśród Internautów.

Przygotowanie treści

Przygotowanie treści

Po zgromadzeniu niezbędnych informacji oraz konsultacji merytorycznej copywriterzy przystępują do napisania tekstu. Odpowiednia wiedza w połączeniu ze znajomością grupy docelowej i lekkim piórem składa się na profesjonalny artykuł, przygotowany z najwyższą dbałością o szczegół. Przygotowujemy publikacje, których celem jest zwiększenie wolumenu ruchu na stronie. Wówczas wskazujemy i naturalnie zagęszczamy w tekście słowa kluczowe oraz ich warianty. Dodatkowo optymalizujemy treść o title, description, nagłówki oraz atrybuty alt dla obrazów.

Redagowanie

Redagowanie

Każdy tekst jest przed publikacją kilkakrotnie czytany i redagowany. Sprawdzamy poprawność językową oraz interpunkcyjną. Konsultujemy zawartość merytoryczną z fachowcem z danej dziedziny. Nanosimy poprawki edytorskie, w razie potrzeby uzupełniamy niezbędne informacje. Zajmujemy się układem tekstu oraz dodatkowych elementów contentowych w postaci obrazów, filmów, nagrań głosowych itp. Dbamy o to, aby obok walorów rzeczowych i językowych artykuł był także atrakcyjny wizualnie: przejrzysty, poprawny konstrukcyjnie i cechujący się ciekawą szatą graficzną.

Konsulting

Konsulting

Gotowy tekst przesyłany jest do akceptacji Klienta, a po zatwierdzeniu publikowany. W przypadku ewentualnych uwag nanoszone są poprawki, które Klient ponownie opiniuje przed wydaniem. Celem konsultingu jest również omówienie wprowadzonych przez nas rozwiązań – doradzamy najrentowniejsze taktyki, podpierając się badaniami rynkowymi oraz estymacją ruchu organicznego, który wygeneruje publikacja. Ostateczna forma tekstu kształtuje się w toku wzajemnych ustaleń, przy czym zdanie decydujące zawsze należy do Klienta.

 

Teksty

artykuły tematyczne

Artykuły tematyczne

Piszemy zgodnie z wyznaczonym przez Klienta tematem. Standardowy tekst liczy nie mniej niż 2 000 znaków. Zawiera tytuł, lead oraz treść właściwą, zazwyczaj rozdzieloną nagłówkami poszczególnych podrozdziałów. W zależności od oczekiwań Klienta tekst może być napisany w oparciu o frazy kluczowe, pojawiające się w sposób naturalny, niezakłócający komunikacji. Może również zawierać materiały dodatkowe takie jak zdjęcia, filmy wideo, podcasty itp. Cena tekstu uzależniona jest od objętości oraz rozbudowania o elementy uzupełniające.

artykuły eksperckie

Artykuły eksperckie

Artykuły eksperckie pisane są przez specjalistę w danej dziedzinie. Teksty cechują się wysoką zawartością merytoryczną. Ich celem jest edukowanie odbiorców oraz wzmacnianie świadomości marki. Objętościowo liczą 5 000 znaków i więcej. Składają się z tytułu, leadu i treści właściwiej. Poszczególne zagadnienia rozdzielone są nagłówkami. Treść jest zróżnicowana: obok tekstu pojawiają się wykresy, zdjęcia, filmy. Autor powołuje się na wartościowe źródła, sygnalizując to przypisami. W artykułach mogą występować frazy kluczowe.

artykuły poradnikowe

Artykuły poradnikowe

Poradniki są treściami wysokiej jakości, jednak utrzymanymi w nieformalnym tonie. Ich celem jest rozwiązywanie problemów użytkowników, odpowiadanie na ich pytania, a pośrednio również edukowanie odbiorców i branding. Teksty liczą do 5 000 znaków. Pisane są przez wykwalifikowanych copywriterów, we współpracy z marketerami. Zawierają chwytliwy tytuł, lead, oraz treść właściwą, rozdzieloną odpowiednimi nagłówkami. Tekst jest rozbudowany o zdjęcia, filmy bądź podcasty. Istnieje możliwość przygotowania artykułu zgodnie z wytycznymi SEO.

treści blogowe

Treści blogowe

Tworzymy wpisy przeznaczone do publikacji na blogach firmowych. Są to teksty o zróżnicowanym charakterze, począwszy od tematyki branżowej, poprzez poradniki i inspiracje, a także zagadnienia typu lifestyle. Teksty liczą od 2 000 do 5 000 znaków. Są wzbogacone o elementy audiowizualne. Konstrukcja treści zależna jest od podejmowanego tematu oraz tendencji grupy docelowej. Artykuł składa się z przyciągającego uwagę tytułu oraz treści właściwej, uporządkowanej za pomocą nagłówków. W tekście mogą występować frazy kluczowe, wytypowane na podstawie popularności wyszukiwań.

opisy produktów

Opisy produktów

Podstawowym zadaniem tekstu jest prezentacja i promowanie produktów, stanowiących ofertę firmy. Wpis liczy co najmniej 1 000 znaków. Przygotowywany jest w ramach współpracy copywritera i marketera. Opisy mają uporządkowaną strukturę, wytyczoną wewnętrznymi ustaleniami Klienta. Obok charakteru informacyjnego mogą zawierać również elementy perswazji, skłaniające użytkownika do zakupu. Usługa copywritingu obejmuje stworzenie nazwy produktu oraz przygotowanie opisu właściwego. W treści mogą pojawiać się frazy kluczowe.

raporty i case studies

Raporty i case studies

Przygotowujemy specjalistyczne teksty brandingowe takie jak raporty czy studia przypadków. Teksty mogą liczyć od 2 000 znaków w przypadku case study nawet do kilkudziesięciu tysięcy znaków w raportach. Artykuły opierają się na analizie danych i porządkują je w tabelach, na wykresach i diagramach. Opracowywane są przez marketerów. Ich celem jest zaprezentowanie odbiorcom osiągnięć firmy w wybranej dziedzinie. Składają się z tytułu, wstępu prezentującego zagadnienie oraz treści właściwej, uporządkowanej w rozdziałach bądź rozdzielonej nagłówkami w przypadku case studies.

ebooki

E-booki

Przygotowujemy rozbudowane publikacje o charakterze edukacyjnym. Ebooki pisane są przez specjalistów z wybranej dziedziny. Ich objętość zależna jest od podejmowanego tematu oraz oczekiwań Klienta. Zwykle liczą kilkadziesiąt tysięcy znaków. Tekst wzbogacony jest o materiały audiowizualne. Posiada również opracowanie graficzne. Przygotowanie ebooka obejmuje stworzenie tytułu, wstępu oraz poszczególnych rozdziałów publikacji. W zależności od potrzeb możemy zająć się wyłącznie opracowaniem językowym, wzbogaconym o dodatkowe rodzaje contentu bądź, we współpracy z grafikami, wykonać także szatę graficzną.

opisy infografik

Opisy infografik i materiałów wideo

Opisy infografik są językowym zobrazowaniem treści graficznej, koniecznym do promowania materiałów w wyszukiwarkach. Stopień rozbudowania tekstu zależy od ilości informacji zawartych w infografice i zazwyczaj jest to co najmniej 2 000 znaków. Opisy wideo należą do form krótkich, liczących od 1 000 do 2 000 znaków. Pełnią funkcję informacyjną, prezentując zawartość treściową filmu. Teksty opisujące publikacje audiowizualne tworzone są przez copywriterów. Na życzenie Klienta mogą zawierać frazy kluczowe oraz inne elementy optymalizacji SEO.

 

Efekty

 • Zaangażowanie użytkowników
 • Wzmacnianie świadomości marki
 • Budowanie profilu eksperta
 • Poprawa widoczności w wynikach organicznych
 • Zwiększenie wolumenu ruchu
 • Pozyskanie linków dochodzących

„Z agencją SEMTEC współpracujemy od kilku miesięcy. W tak krótkim czasie agencja udowodniła, że jest partnerem biznesowym godnym zaufania i polecenia. Duża elastyczność dotycząca potrzeb klienta, ukierunkowanie na osiągnięcie wysokich efektów oraz jakość obsługi sprawiają, że nasza współpraca została przedłużona na kolejny okres”.


Kamil Rentflejsz, Account Manager Cruso Public Relations

DLA KOGO

Usługa copywritingu skierowana jest do Klientów, którym zależy na rozbudowaniu warstwy contentowej witryny bądź przygotowaniu zewnętrznych artykułów promujących. Oferujemy tworzenie tekstów wysokiej jakości, zarówno o charakterze specjalistycznym, jak i mniej formalnych: poradnikowych, inspiracyjnych czy blogowych. Nasze treści angażują użytkowników. Są zarazem merytoryczne i kreatywne. Jeśli zatem poszukujesz tekstów przyciągających czytelniczą uwagę, budujących świadomość marki, a także pozyskujących lojalność odbiorców, copywriting jest dla Ciebie!

PROCES

 
Research
 
Konsultacja merytoryczna
 
Tytuł
 
Tworzenie
 
Redagowanie
 
Ocena Klienta
 

Research


Przygotowanie do pisania rozpoczynamy od szczegółowej analizy tematu. Zgłębiamy wiedzę, czytamy publikacje, podejmujące podobne zagadnienia, wybieramy najciekawsze informacje.
 

Konsultacja merytoryczna


Tematy konsultowane są z ekspertami. Współpraca copywritera ze specjalistą branżowym pozwala na przygotowanie wiarygodnej, rzetelnej i rzeczowej treści.
 

Tytuł


Copywriterzy i PR’owcy pracują nad przygotowaniem nieszablonowego tematu, który będzie przykuwał uwagę grupy docelowej i skłaniał do zgłębienia treści artykułu.
 

Tworzenie


Proces twórczy to połączenie wiedzy merytorycznej z kreatywnością i lekkim piórem. Przygotowanie treści często obejmuje także optymalizację tekstu pod kątem SEO.
 

Redagowanie


Po napisaniu tekst jest redagowany, wprowadzane są poprawki edytorskie. Artykuł opiniuje także specjalista, dając rekomendacje do ewentualnego uzupełnienia czy doprecyzowania informacji.
 

Ocena Klienta


Artykuł przed publikacją oceniany jest przez Klienta. Bierzemy pod uwagę wszelkie uwagi i nanosimy poprawki. Po zmianach tekst ponownie trafia do akceptacji Klienta.

Research

Research

Przygotowanie do pisania rozpoczynamy od szczegółowej analizy tematu. Zgłębiamy wiedzę, czytamy publikacje, podejmujące podobne zagadnienia, wybieramy najciekawsze informacje.

Konsultacja merytoryczna

Konsultacja merytoryczna

Tematy konsultowane są z ekspertami. Współpraca copywritera ze specjalistą branżowym pozwala na przygotowanie wiarygodnej, rzetelnej i rzeczowej treści.

Tytuł

Tytuł

Copywriterzy i PR’owcy pracują nad przygotowaniem nieszablonowego tematu, który będzie przykuwał uwagę grupy docelowej i skłaniał do zgłębienia treści artykułu.

Tworzenie

Tworzenie

Proces twórczy to połączenie wiedzy merytorycznej z kreatywnością i lekkim piórem. Przygotowanie treści często obejmuje także optymalizację tekstu pod kątem SEO.

Redagowanie

Redagowanie

Po napisaniu tekst jest redagowany, wprowadzane są poprawki edytorskie. Artykuł opiniuje także specjalista, dając rekomendacje do ewentualnego uzupełnienia czy doprecyzowania informacji.

Ocena Klienta

Ocena Klienta

Artykuł przed publikacją oceniany jest przez Klienta. Bierzemy pod uwagę wszelkie uwagi i nanosimy poprawki. Po zmianach tekst ponownie trafia do akceptacji Klienta.

REALIZACJE COPYWRITINGOWE


WYŚLIJ ZAPYTANIE strzalki


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99A, 02-595 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane są (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu odpowiedzi na zapytania zawarte przez Państwa w formularzu.

Dane osobowe podane w formularzu będą również przetwarzane (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu marketingowym usług własnych Cube Group S.A. (np. przedstawienie najciekawszych ofert współpracy w ramach usług marketingowych świadczonych przez Cube Group S.A.).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

captcha