AUDYT SEO

Audyt SEO strony internetowej to najczęściej kilkudziesięciostronicowy dokument obejmujący analizę najważniejszych jej elementów wpływających na widoczność na frazy kluczowe oraz indeksację w wyszukiwarkach. W audycie, oprócz oceny poszczególnych elementów najważniejszych z punktu widzenia wyników wyszukiwania, znajdą się wytyczne naprawy istniejących błędów wraz z określonym priorytetem ich eliminacji. Wskazówki opracowane zostaną na podstawie zdobytej przez lata wiedzy oraz najnowszych wytycznych Google. Odpowiednia konstrukcja i zawartość strony odgrywają zasadniczą istotną rolę w procesie pozycjonowania serwisu w wynikach wyszukiwania na frazy kluczowe. Dedykowany audyt wskaże przeszkody, które uniemożliwiają zdobycie czołowych pozycji na listach wyników Google oraz innych wyszukiwarek, jak również rekomendacje zmian w zakresie rozwoju witryny oraz jej funkcjonalności i użyteczności.

CO NAS WYRÓŻNIA?
  • Zakres analizy dopasowany do oczekiwań Klienta
  • Nie tylko wskazujemy problemy, ale proponujemy ich rozwiązania
  • Nasze zalecenia oparte są na najnowszych wytycznych wyszukiwarek

ZAKRES AUDYTU SEO STRONY

Analiza ruchu organicznego

Analiza ruchu organicznego

Analiza łącznego wolumenu ruchu na stronie www z bezpłatnych wyników wyszukiwania w podziale na urządzenia: desktopy, smartfony i tablety. Wyniki porównane zostaną z poziomem płatnego ruchu. Wskazana zostanie lista najważniejszych wyszukiwarek generujących odwiedziny oraz poziom ruchu dla fraz kluczowych brand oraz non-brand z wyszukiwarki Google.

Analiza widoczności strony

Analiza widoczności strony

Analiza widoczności strony w bezpłatnych wynikach wyszukiwania Google na frazy kluczowe. Efektem badania będzie wskazanie fraz kluczowych, na które witryna aktualnie wyświetla się w top10 wyników wyszukiwania oraz fraz z potencjałem ruchu, które aktualnie powodują wyświetlanie witryny na drugiej oraz trzeciej strony rezultatów.

Analiza linków dochodzących

Analiza linków dochodzących

Badanie liczby linków dochodzących oraz unikalnych domen wskazujących na witrynę. Wskazane zostaną również najczęściej linkowane podstrony oraz najważniejsze źródła linków. Przeanalizowany zostanie rozkład odnośników follow / nofollow, rozkład anchorów oraz typy linków dochodzących.

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji

Porównanie widoczności w wynikach Google oraz linków dochodzących strony Klienta z główną konkurencją. Wskazana zostanie łączna liczba fraz w top 10 wyników wyszukiwania oraz fraz na miejscach od 11 do 50 dla każdej z witryn. Przebadane zostaną również: moc witryn, liczba oraz typy linków dochodzących oraz unikalnych domen wskazujących.

Struktura strony

Struktura strony

Analiza ogólnej budowy strony www. Przeanalizowane zostaną następujące elementy: poprawność wykorzystania subdomen, kierowanie regionalne oraz wersje językowe, hierarchia katalogów i ich zagnieżdżenie oraz budowa adresów URL.

Przystosowanie do mobile

Przystosowanie do mobile

Sprawdzenie dostępności wersji mobilnej strony, przy zastosowaniu jednej z metod budowy: wersji responsywnej (RWD), dynamicznie serwowanych treści oraz dwóch wersji strony (tradycyjnej i mobilnej). Wskazane zostaną zalety i wady wybranej konfiguracji oraz zarekomendowana zostanie optymalna metoda z punktu widzenia użytkownika oraz kryteriów oceny stron przez Google.

Nawigacja

Nawigacja

Ogólna ocena poprawności zastosowanej nawigacji na stronie. Pod uwagę wzięte zostaną: intuicyjność, wygoda, logiczność grupowania elementów, technologia wykonania oraz obecność na każdej podstronie. Dodatkowo analizie poddane zostaną również linki nawigacyjne w stopce strony.

Linkowanie wewnętrzne

Linkowanie wewnętrzne

Optymalizacja struktury linkowania wewnętrznego strony. W szczególności analizie podlega: odległość oraz poprawny przepływ mocy ze strony głównej do najważniejszych podstron, podział witryny na kategorie oraz podkategorie, poprawności linkowania pionowego i poziomego, użycie struktur breadcrumbs, tekstów odnośników oraz linków w treści. Zbadana zostanie również liczba linków wewnętrznych na podstronach.

Mapa witryny

Mapa witryny

Weryfikacja występowania oraz poprawności mapy strony w wersjach HTML oraz XML. Przeanalizowana zostanie nie tylko poprawność budowy site mapy pod względem składni adresów URL, wykorzystania parametrów sesji oraz tagów XML, ale również jej podziału i umiejscowienia w strukturze strony oraz pliku robots.txt.

Dostępność dla robotów wyszukiwarek

Dostępność dla robotów wyszukiwarek

Ocena poprawności pliku robots.txt oraz meta tagu robots. W szczególności sprawdzona zostanie dostępność indeksowania dla robotów kluczowych sekcji, działów i podstron witryny. Dodatkowo dostępność plików JavaScript, CSS, obrazków użytych na stronie oraz poprawność blokowania indeksowania niepożądanych i bezwartościowych treści.

Duplikacja podstron

Duplikacja podstron

Zbadane zostaną zastosowane metody zapobiegania indeksacji zduplikowanych podstron. W szczególności sprawdzone zostaną: kanoniczność witryny, użycie atrybutów rel=canonical, rel=next oraz rel=prev, meta tag robots oraz kopie na innych domenach. Wskazane zostaną wytyczne optymalizacji dla wewnętrznej wyszukiwarki oraz filtrowania. Załączona zostanie lista podstron o zduplikowanych meta title oraz description.

Poprawność przekierowań

Poprawność przekierowań

Sprawdzenie prawidłowości zastosowanych przekierowań adresów URL. Weryfikacja właściwego użycia przekierowań 301, 302 oraz występowania łańcuchów przekierowań. Przedstawiona zostanie również lista adresów, w przypadku których należało będzie zmienić rodzaj przekierowania.

Kody błędów

Kody błędów

Wyszukanie podstron witryny, które zwracają błąd 404 dla żądania wyświetlenia. Przedstawiona zostanie lista adresów URL generujących błędy 404 oraz zarekomendowane zostanie zastosowanie optymalnego rodzaju przekierowania. Dodatkowo wskazane zostaną podstrony generujące pozorny błąd 404.

Stosowanie niedozwolonych praktyk

Stosowanie niedozwolonych praktyk

Analiza przestrzegania wskazówek Google dotyczących jakości. W szczególności przenalizowane zostanie występowanie następujących zabronionych technik: skopiowane lub generowane automatycznie treści, maskowanie, ukryty tekst lub linki, upychane słowa kluczowe, niejawne przekierowania, uczestnictwo w systemach wymiany linków, jak również złośliwe oprogramowanie.

Czas ładowania

Czas ładowania

Badanie prędkości ładowania strony. Zapewnienie krótkiego czasu wczytywania jest szczególnie istotne z punktu widzenia algorytmu Google. W efekcie badania przedstawione zostaną wskazówki zwiększenia szybkości działania strony obejmujące między innymi optymalizację obrazków, kodu HTML, JavaScript, CSS i innych istotnych elementów.

Dane strukturalne

Dane strukturalne

Zdiagnozowanie prawidłowego wykorzystania w serwisie danych strukturalnych opartych na jednym z trzech standardów: mikrodane, RDFa, mikroformaty. W przypadku braku ich zastosowania w witrynie, wskazane zostaną najbardziej zalecane sposoby oznaczenia określonych grup treści za pomocą danych strukturalnych.

Dobór fraz kluczowych

Dobór fraz kluczowych

Wskazanie fraz o wysokim potencjale ruchu oraz konwersji, które będą optymalne pod kątem dopasowania do zawartości strony internetowej oraz celów biznesowych. Dobór ten opiera się na analizie trendów oraz liczbie wyszukiwań fraz, konwersji w AdWords, czasie życia oraz dostępności produktów lub usług.

Optymalizacja podstron

Optymalizacja podstron

Szczegółowa optymalizacja podstron pod kątem dobranych fraz kluczowych. W skład pełnej optymalizacji wchodzą: opracowanie poprawnych meta tagów title oraz description, struktury i zawartości nagłówków, optymalizacja treści i nasycenia jej frazami kluczowymi, opracowanie atrybutów ALT obrazków, optymalizacja adresów URL oraz linkowania wewnętrznego podstrony.

 

ZALETY AUDYTU SEO STRONY

  • Eliminacja błędów SEO
  • Pełna i poprawna indeksacja witryny
  • Wzrost widoczności na frazy long tail
  • Wysokie pozycje w Google
  • Trwały wzrost ruchu
  • Pełne wykorzystanie potencjału strony

Kluczowym efektem wdrożenia przygotowanego audytu SEO jest eliminacja błędów konstrukcyjnych witryny, ograniczających potencjał uzyskiwania ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Dzięki wykluczeniu barier oraz optymalizacji kodu HTML uzyskany zostanie trwały wzrost widoczności na frazy kluczowe long tail, a tym samym zwiększenie liczby użytkowników, którzy na stronie dokonują pożądanych konwersji. Zaindeksowane i optymalnie przygotowane zostaną wszystkie wartościowe podstrony serwisu, przez co wykorzystany zostanie jego pełen potencjał.


„Naszą współpracę z agencją SEMTEC rozpoczęliśmy w początkowej fazie istnienia naszego sklepu internetowego. Na wstępie przygotowany został audyt powstającej strony, który w bardzo szczegółowy sposób wskazał konieczne do wprowadzenia poprawki na stronie w celu zwiększenia liczby wejść z wyszukiwarki Google. Już po kilkunastu dniach od zmian na stronie zaobserwowaliśmy nowe frazy, na które widoczny był nasz sklep. Z miesiąca na miesiąc rosną pozycje słów kluczowych oraz poziom ruchu w sklepie z wyszukiwarki, co przekłada się na wzrost sprzedaży – na czym nam najbardziej zależy. W ramach owocnej współpracy cały czas rozszerzamy zakres pozycjonowania o nowe obszary, co przekłada się na coraz lepsze efekty. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z agencją, rekomendujemy SEMTEC jako partnera świetnie rozumiejącego potrzeby klientów.”


Konrad Kordyszewski-Kobus, właściciel topestetic.pl

DLA KOGO

Jeśli chcesz dostosować witrynę do aktualnych wytycznych wyszukiwarek, zidentyfikować główne bariery i błędy w jej budowie wpływające negatywnie na widoczność oraz pozycje strony w Google, zoptymalizować i rozwijać stronę, zwiększyć ruch z wyszukiwarek oraz sprzedaż, audyt SEO jest dedykowanym narzędziem dla tych celów. Sporządzona dokumentacja będzie użyteczna zarówno dla sklepów internetowych, stron firmowych, portali, jak i niewielkich witryn. W związku z ciągłymi zmianami i ulepszeniami w algorytmach wyszukiwarek, rozwojem technologii oraz działaniami podejmowanymi przez konkurencję, należy co najmniej raz do roku powtarzać analizę.

AUDYT SERWISU WWW POD KĄTEM SEO

 
Zakres audytu
 
Przygotowanie audytu
 
Wdrożenie zaleceń
 
Kontrola wdrożenia
 

Zakres audytu


Nie każdy audyt musi być kompletny. Ustalenie zakresu audytu zostanie dokonane na podstawie analizy wielkości strony www oraz potrzeb biznesowych i oczekiwań Klienta. Zarekomendujemy optymalną obszerność dokumentu zawierającego analizy oraz sugestie rozwiązania problemów.
 

Przygotowanie audytu


Przygotowanie dokumentacji szczegółowych zaleceń optymalizacji strony pod kątem jej budowy oraz treści. Wedle ustalonego zakresu omówione zostaną w niej punkt po punkcie, najważniejsze elementy optymalizacji pod kątem użytkownika oraz kryteriów oceny witryny przez Google. Tam gdzie okaże się to konieczne, wskazane zostaną niezbędne poprawki wraz z priorytetem ich wdrożenia.
 

Wdrożenie zaleceń


Etap wprowadzenia sugerowanych poprawek wskazanych w audycie. Wdrażamy poprawki dotyczące optymalizacji treści oraz niektóre poprawki w budowie podstron, na które pozwala zastosowany CMS strony. Służymy konsultacjami przy implementacji zaleceń przez Klienta lub innego wykonawcę.
 

Kontrola wdrożenia


Analiza prawidłowości wdrożenia poprawek wskazanych w dokumentacji z przeprowadzonego audytu. Punkt po punkcie przeanalizowany zostanie każdy element audytu. Jeśli wystąpią braki lub błędy wdrożenia, wskażemy dalsze poprawki niezbędne do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.

Zakres audytu

Zakres audytu

Nie każdy audyt musi być kompletny. Ustalenie zakresu audytu zostanie dokonane na podstawie analizy wielkości strony www oraz potrzeb biznesowych i oczekiwań Klienta. Zarekomendujemy optymalną obszerność dokumentu zawierającego analizy oraz sugestie rozwiązania problemów.

Przygotowanie audytu

Przygotowanie audytu

Przygotowanie dokumentacji szczegółowych zaleceń optymalizacji strony pod kątem jej budowy oraz treści. Wedle ustalonego zakresu omówione zostaną w niej punkt po punkcie, najważniejsze elementy optymalizacji pod kątem użytkownika oraz kryteriów oceny witryny przez Google. Tam gdzie okaże się to konieczne, wskazane zostaną niezbędne poprawki wraz z priorytetem ich wdrożenia.

Wdrożenie zaleceń

Wdrożenie zaleceń

Etap wprowadzenia sugerowanych poprawek wskazanych w audycie. Wdrażamy poprawki dotyczące optymalizacji treści oraz niektóre poprawki w budowie podstron, na które pozwala zastosowany CMS strony. Służymy konsultacjami przy implementacji zaleceń przez Klienta lub innego wykonawcę.

Kontrola wdrożenia

Kontrola wdrożenia

Analiza prawidłowości wdrożenia poprawek wskazanych w dokumentacji z przeprowadzonego audytu. Punkt po punkcie przeanalizowany zostanie każdy element audytu. Jeśli wystąpią braki lub błędy wdrożenia, wskażemy dalsze poprawki niezbędne do uzyskania najlepszej widoczności w wynikach wyszukiwania.

REALIZACJE


WYŚLIJ ZAPYTANIE strzalki


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99A, 02-595 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane są (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu odpowiedzi na zapytania zawarte przez Państwa w formularzu.

Dane osobowe podane w formularzu będą również przetwarzane (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu marketingowym usług własnych Cube Group S.A. (np. przedstawienie najciekawszych ofert współpracy w ramach usług marketingowych świadczonych przez Cube Group S.A.).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

captcha