W ciągu ostatnich trzech lat przeciętna wielkość (waga) strony internetowej zwiększyła się aż o 151% (dotyczy rozmiaru w KB). Jak pokazują badania umieszczone na stronie http://www.webperformancetoday.com/2013/11/26/web-page-growth-151-percent/, opierające się na danych z serwisu HTTP Archive obejmujących 1000 stron internetowych, średnia objętość witryny wynosiła niedawno 1575 KB. Dla porównania 3 lata wcześniej było to tylko nieco ponad 600 KB, co oznacza 1,5-krotny wzrost.

Zmiana wielkości stron www 2010-2013
źródło: http://www.webperformancetoday.com/2013/11/26/web-page-growth-151-percent/

Najbardziej istotne informacje odnajdziemy jednak analizując zmiany w strukturze zawartości stron.

Zmiany struktury stron internetowych
źródło: http://www.webperformancetoday.com/2013/11/26/web-page-growth-151-percent/

Jak widać na powyższym wykresie, elementem, który w największym stopniu przyczynił się do zwiększenia ciężaru stron są obrazki. Podczas gdy 3 lata temu zajmowały one na stronach przeciętnie 372 KB, to ostatnio było to już 804 KB. Wzrost objętości obrazków w serwisach o 432 KB stanowił niemal połowę całkowitej zmiany objętości stron w badanym okresie. W listopadzie 2013 pliki graficzne składały się średnio na aż 51% wagi stron internetowych.

Liczba i rozmiar obrazków należą do grupy czynników w istotnym stopniu wpływających na szybkość ładowania się stron. Z tego względu znaczący wzrost ich objętości w serwisach powoduje wyraźnie zwiększenie czasu potrzebnego na załadowanie bardzo wielu stron w Internecie. Wskaźnik prędkości ładowania witryny jest z kolei elementem, który w ostatnim czasie zyskał na znaczeniu w algorytmie Google. Od pewnego czasu amerykańska wyszukiwarka stara się mocniej promować przyjazne użytkownikom witryny, a ich wydajność może przyczynić się do zyskania takiej oceny. Warto zadbać więc, aby duża rozbudowa całego lub części serwisu internetowego nie wiązała się ze zdecydowanym wydłużeniem czasu jego ładowania. Wskaźnik ten nie powinien przekraczać wartości 3 sek., a idealną sytuacją jest kiedy wynosi poniżej 1,5 sek. Bardzo przydatnym narzędziem do analizy wydajności stron internetowych jest darmowy produkt Google – PageSpeed Insights. Nie tylko pokazuje on wymagające poprawy elementy, wraz z poziomem ich istotności, ale przedstawia także sugestie jak naprawić wskazane problemy.

Wskazówki poprawy szybkości strony

Warto skorzystać również z raportu Szybkość witryny, który dostępny jest w narzędziu Google Analytics (dodatkowe szczegółowe informacje na jego temat tutaj).

Ze względu na wspomnianą wcześniej istotność obrazków dla prędkości ładowania strony bardzo zalecanym działaniem jest optymalizacja plików graficznych w serwisie. Do najważniejszych czynności w tym zakresie zalicza się:

  • Zmniejszenie rozmiarów obrazków
  • Stosowanie odpowiednich formatów plików
  • Kompresowanie plików graficznych
  • Umieszczanie wszystkich obrazków w tej samej lokalizacji (na jednym serwerze)

Więcej dokładnych informacji na ten temat znaleźć można w serwisie Google dla deweloperów na stronach:

https://developers.google.com/speed/docs/insights/OptimizeImages

https://developers.google.com/speed/articles/optimizing-images?hl=pl&csw=1

Oczywiście nie należy zapominać także o innych czynnikach mających wpływ na wydajność witryny. Przydatne wskazówki dotyczące tych zagadnień znajdują się na stronie – https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/rules_intro

Zastosowanie wymienionych powyżej zaleceń dotyczących obrazków, przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości na stronie może mieć dwa efekty:

  1. Dzięki optymalizacji plików graficznych unikniemy zmniejszenia wydajności serwisu, a tym samym obniżenia jego oceny przez Google (i ewentualnego spadku pozycji).
  2. Umieszczenie dużej liczby przydatnych dla użytkowników, często wyszukiwanych i dobrej jakości obrazków może przyczynić się do poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Jak wiadomo, od dłuższego czasu, dla dużej liczby wyszukiwań w Google wyświetlana jest na pierwszej stronie wyników sekcja „Obrazy”. Ponadto dużo liczba użytkowników korzysta w Google bezpośrednio z wyszukiwarki grafiki. Pojawienie się obrazków z danej witryny w tych źródłach zaowocuje więc pozyskaniem dodatkowego ruchu na stronę. Aby pliki graficzne ze strony pojawiały się wynikach wyszukiwania konieczna jest jednak dodatkowa optymalizacja obrazków pod kątem robotów Google. Jej najistotniejsze elementy to:

  • Nadawanie obrazkom trafnych atrybutów „alt” i „title” w kodzie strony
  • Stosowanie opisowych, zawierających frazy kluczowe nazw plików
  • Umieszczanie obrazków na stronach z powiązaną tematyką
  • Używanie adekwatnych i opisowych tytułów i podpisów obrazów na stronie

Szczegółowe zalecenia Google na temat grafiki w serwisach internetowych umieszczone są na stronie – https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=pl

Na pozycje witryny w wynikach Google wpływa także bardzo wiele innych czynników związanych z budową i działaniem strony, dlatego aby poprawić jej widoczność w rezultatach wyszukiwania, możesz zlecić nam optymalizację SEO strony.