Od 1 lutego 2018 r. zaczną obowiązywać zaktualizowane wymagania Google wobec stron AMP. Celem jest poprawa doświadczenia użytkowników wyszukiwarki korzystających z rezultatów wyszukiwania AMP.

Przypomnijmy, że AMP (Accelerated Mobile Pages) to przyspieszone strony mobilne, mające w założeniu zapewniać niezwykle krótki czas ładowania nawet w przypadku bardzo rozbudowanych treści multimedialnych jak filmy, animacje, mapy czy różnego typu widgety. Niektóre witryny posiadają zawartość w 2 wariantach – na oryginalnej (kanonicznej) stronie oraz na stronie AMP. W prawidłowej sytuacji treści w tych 2 wersjach powinny być takie same, jednak występują przypadki, gdy zawartość strony AMP jest niezgodna z oryginalną treścią. Zdarza się, że strony AMP wykorzystywane są jako „zajawki” posiadające bardzo okrojoną zawartość i wymagające kolejnego kliknięcia aby przejść do pełnej treści (przykład poniżej).

Strona AMP - niepełna treść

Przykład ograniczonej treści na stronie AMP, źródło: Google

W celu wyeliminowania tego zjawiska, Google wprowadza wymaganie bliskiej zbieżności treści na stronie AMP i kanonicznej. Tam gdzie strona AMP nie będzie zawierać tej samej krytycznej zawartości co „zwykła” strona, użytkownicy będą kierowani z wyników Google do tradycyjnej wersji.

Strony niespełniające tego wymagania nie będą oznaczane w rezultatach Google jako AMP. Ponieważ AMP nie jest czynnikiem rankingowym algorytmu Google, nie będzie wpływać to pozycje strony osiągane w wynikach wyszukiwania. Innym negatywnym skutkiem będzie jednak nieuwzględnianie strony w funkcjach rezultatów mobile Google wymagających technologii AMP takich jak np. karuzela z Najważniejszymi artykułami.

Karuzela AMP Najważniejsze artykuły

Karuzela „Najważniejsze artykuły” (Top stories) z AMP w mobilnych wynikach Google, źródło: Search Engine Land

Dodatkowo właściciele stron zostaną poinformowani o wykryciu znaczącej niezgodności treści za pomocą narzędzia Google Search Console w powiadomieniu o ręcznych działaniach. Po naprawieniu problemu, w mobilnych rezultatach wyszukiwania znowu będzie mogła być wyświetlana strona w wersji AMP.