White paper – oficjalny dokument, zawierający usystematyzowane dane dotyczące danego obszaru działalności firmy. Raporty mają przekazywać odbiorcy informacje, a nie służyć sprzedaży czy promocji. Cele marketingowe realizowane są jako drugorzędne dzięki wzmocnieniu profilu eksperckiego i budowaniu świadomości marki, która jest autorem opracowania.

White papers pisane są w sposób oficjalny, specjalistyczny – mają charakter opracowań naukowych. Podparciem do ich tworzenia są badania i analizy. W dokumencie należy więc spodziewać się danych, ich systematyzacji i interpretacji. Dla systematyzowania danych raporty posługują się często wykresami i tabelami.

Raportowane są zazwyczaj osiągnięcia firmy w danym obszarze jej działalności. Informowanie o wynikach pracy buduje wiarygodność marki i pozyskuje zaufanie Klientów. Bardzo często osoby, które zdecydowały się na pobranie white paper, stają się klientami w cyklu zakupowym.

white