Webinarium (Webinar) – inaczej internetowe seminarium, realizowane z wykorzystaniem technologii webcast. Webinaria stosuje się w celach szkoleniowych bądź informacyjnych. Cel marketingowy to intencja ukryta, niewyrażona bezpośrednio. Transmisja audiowizualna umożliwia kontakt między prowadzącym szkolenie, a jego uczestnikami: osoby widzą się wzajemnie, mogą wymieniać się informacjami, korzystać z przesyłanych sobie plików – wchodzą ze sobą w bezpośrednią interakcję mimo odległości, która ich dzieli.

Formą prezentacji materiału podczas webinarium najczęściej jest prezentacja multimedialna. Nierzadko jednak prowadzący przygotowują dla uczestników dodatkowe pomoce: źródła wiedzy w postaci artykułów eksperckich, ćwiczenia szkoleniowe, bibliografie itp.

Organizowanie webinariów wzmacnia świadomość marki na rynku i buduje jej profil ekspercki. Edukując, firma staje się autorytetem w branży. Dzięki uczestnictwu w seminariach umacnia się relacja z dotychczasowymi klientami. Dla nowych klientów webinaria są okazją do poznania i oceny firmy. Warto zadbać zarówno o ich przygotowanie merytoryczne, jak i techniczne.

webcast

Program Webcaster z Cezarym Lechem z MaxROY