Webinar (Webinarium) – rodzaj seminarium prowadzonego za pośrednictwem Internetu przy pomocy technologii webcast. Webinary organizuje się najczęściej w celach szkoleniowych i informacyjnych. Cele marketingowe realizowane są jako drugorzędne, niewyrażone bezpośrednio.

Webinary wykorzystują transmisję audiowizualną do przekazywania informacji między prowadzącym a uczestnikami seminarium. Prelegent i jego odbiorcy widzą się wzajemnie i mogą się komunikować, mimo że przybywają w oddalonych od siebie miejscach.

Podczas internetowych seminarium popularną formą przekazu jest prezentacja multimedialna. Często jednak organizatorzy zapewniają uczestnikom pomoce dodatkowe w postaci plików zawierających źródła wiedzy, ćwiczenia, bibliografię do zgłębiania tematu itp. Treści te udostępniane są zazwyczaj na wspólnych dyskach z możliwością ich pobrania.

Organizowanie webinariów zarówno wzmacnia świadomość marki, jak i buduje jej pozycję ekspercką na rynku. Firma postrzegana jest jako specjalista i autorytet w danej dziedzinie, nie tylko przez uczestników szkolenia, ale również tych, do których dotarła informacja o organizacji webinaru.

webcastŹródło: Program Webcaster z Cezarym Lechem z MaxROY