User-Agent – nagłówek identyfikujący wysyłany protokołem HTTP przez program (przeglądarkę, bota) nawiązujący połączenie z serwerem www.

Przykłady User-Agent:

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2177.0 Safari/537.36
  • Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
  • Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Zobacz również: