TLS (Transport Layer Security) – protokół szyfrowania danych i monitorowania ich integralności. Jest częścią protokołu HTTPS . Chroni przed zmianami informacji w trakcie ich transferu między przeglądarką a serwerem strony internetowej przez nieupoważnione osoby i wychwytuje próby ingerencji w przesyłane informacje.

TLS