SERM (Search Engine Reputation Management) – zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych, czyli poprawianie lub budowanie wizerunku danej strony/marki w wyszukiwarkach internetowych. Dwa główne rodzaje działań SERM to:

– wykonanie takich działań, aby z pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania zniknęły linki do stron z negatywnymi opiniami dotyczące danej marki.

– wybicie do pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania informacji pozytywnych o danej marce.

Zobacz również: