Referrer – jest to adres strony internetowej, z której nastąpiło przeniesienie użytkownika do strony docelowej. Inaczej – adres odsyłający. Wysyłany jest on w nagłówku żądania HTTP.

referrer            

Przykład nagłówka żądania HTTP z zawartym adresem odsyłającym (Referer)

Zobacz również: