Redirect 301 (Przekierowanie 301) – jest to trwałe przekierowanie (ang. „Moved Permanently”) adresu jednej strony internetowej na drugi adres. Przenosi ono zarówno PageRank jak i kary nałożone na stronę przez Google. Wykorzystywane jest głównie dla przekierowywania stron z nieistniejących adresów na nowe działające oraz podczas zmiany domeny serwisu.

Redirect 301

Przykładowa odpowiedź serwera zwracająca stan 301

Zobacz również: