Przekierowanie 302 (Redirect 302) – przekierowanie adresu strony internetowej na adres innej strony, zwracające kod stanu 302 – „Found”. Stosowane jest głównie wtedy, gdy pierwotna strona jest niedostępna tylko tymczasowo. Można z niego skorzystać np. dla strony produktu chwilowo niedostępnego w sklepie internetowym.

302

Przykład żądania nagłówka wyświetlającego stan 302

Zobacz również: