Przekierowanie 301 (Redirect 301) – przekierowanie adresu strony internetowej na adres innej strony, zwracające kodu stanu 301 – „Moved Permanently”, co oznacza trwałe przeniesienie. Zalecane jest jego stosowanie przede wszystkim dla przekierowania witryny na jedną z dwóch wersji – „z www” lub „bez www” na początku adresu, a także by przekierować moc pozycjonującą nieistniejących podstron na ich istniejące odpowiedniki lub w przypadku zmiany domeny strony.

301

Przykład żądania nagłówka wyświetlającego stan 301

Zobacz również: