PR (PageRank) – wskaźnik stworzony przez Larry’ego Page’a i Sergey’a Brin’a – założycieli firmy Google. PageRank jest oceną jakości strony internetowej ustalaną w oparciu o liczbę i jakość prowadzących do niej linków z innych stron (linki przychodzące). Wskaźnik PageRank to zaledwie jeden z bardzo wielu czynników wpływających na pozycje serwisu w wynikach wyszukiwania, a szczegółowe zasady jego działania nie zostały nigdy ujawnione.

page rank

Uproszczony schemat obrazujący działanie wskaźnika Page Rank

Zobacz również: