Partial-match anchortekst odnośnika, który zawiera w sobie cześć określonej frazy kluczowej. Przykładowo dla frazy „secure HTTPS” odnośnikiem o częściowym dopasowaniu jest poniższy link:

partial-match-anchor

Przykład tekstu odnośnika (anchor text) z częściowym dopasowaniem do frazy „secure HTTPS”

Zobacz również: