Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, rozsyłanego za pośrednictwem Internetu do prenumeratorów. Jest to informacja o charakterze językowo – graficznym, wysyłana do zadeklarowanych użytkowników, zazwyczaj w celu prezentowania nowości: nowych produktów, usług, promocji, publikowanych materiałów (np. w przypadku blogów). Korespondencja ta ma charakter cykliczny.

Newslettery najczęściej przybierają krótkie formy, zachęcające klientów do zapoznania się z szerszymi informacjami na stronie internetowej firmy. Rzadziej można spotkać się z formą obszerniejszą, prezentującą informacje w sposób holistyczny.

Celem marketingowym newsletterów jest podtrzymywanie relacji z aktualnymi klientami, jak również nawiązywanie tej relacji z klientami potencjalnymi, którzy dopiero interesują się ofertą.

screencapture-poczta10-o2-pl-1473324374508