Negative SEO (Depozycjonowanie) – ogólnie pojęcie odnoszące się do zbioru działań, których głównym celem jest obniżenie pozycji danej witryny w wynikach wyszukiwania. Stosuje się w tym celu metody określane przez wyszukiwarki internetowe jako nieetyczne.

Zobacz również: