Długim ogonem (Long tail) – nazywa się rzadko wyszukiwane frazy kluczowe, które zazwyczaj przynoszą ruch o niskim wolumenie. Często jednak liczba tych słów kluczowych jest na tyle znaczna, że frazy z długiego ogona mogą odpowiadać łącznie za sporą część ruchu w serwisie.

47

Wizualizacja długiego ogona

Cechą charakterystyczną fraz long tail jest także to, że współczynnik konwersji przypisywany tym słowom znacznie przewyższa współczynnik osiągany w przypadku bardzo ogólnych i popularnych fraz. Zazwyczaj uzyskanie dużego ruchu organicznego pochodzącego z fraz tego typu zawdzięcza się posiadaniu obszernej i wartościowej treści w serwisie.

Zobacz również: