Linkowanie zewnętrzne (External links) blisko powiązane jest z pojęciem linków przychodzących. Linkowanie zewnętrzne jest często działaniem mającym na celu pozyskanie linków pochodzących z podstron serwisów charakteryzujących się wysoką jakością oraz autorytetem.

Proces linkowania jest skomplikowany i należy wszelkie tego typu działania podejmować po opracowaniu właściwej dla wybranej witryny strategii.

Zobacz również: