Linkowanie wewnętrzne (Internal links) – odnośniki wskazujące na podstrony opublikowane w ramach jednej domeny nazywa się linkami wewnętrznymi. Sposób powiązania tych podstron przy pomocy hiperłączy określa się jako linkowanie wewnętrzne. Odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie odnośników w ramach naszej witryny może wpłynąć pozytywnie na użyteczność samej strony, jak również zwiększy szansę na osiągnięcie wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

46

Przykład linkowania wewnętrznego przy pomocy menu

Zobacz również: