Linki wychodzące (Outbound Links) to odnośniki odsyłające użytkownika oraz roboty wyszukiwarek do strony znajdującej się poza serwisem, w którym zostały umieszczone. Poprzez odwołanie się do zewnętrznego źródła linki wychodzące mogą pomóc użytkownikowi szerzej zrozumieć temat wskazując robotom wyszukiwarek wartościową stronę i przekazać jej część mocy podstrony, na której link został opublikowany.

Zobacz również: