Kotwica (Anchor, Treść linka) – zwana również anchorem lub treścią linka, jest to tekst umieszczony pomiędzy znakami <a> kodu HTML. Link umieszczony pomiędzy tymi znacznikami wyświetla się w formie ustalonego tekstu.        

Zobacz również: