Infografika – informacja graficzna przedstawiona w prosty i zrozumiały dla odbiorcy sposób, jednocześnie będąca ciekawym, przyciągającym uwagę ujęciem tematu. Infografiki systematyzują graficznie dane. Wykorzystują obrazy, diagramy, mapy w celu przedstawienia wzajemnych relacji i struktur między prezentowanym materiałem.

Infografiki tworzy się w różnych celach, wśród najważniejszych należy jednak wymienić edukowanie klientów oraz branding. Ujęcia graficzne są bardzo lubiane przez użytkowników – angażują 80% bardziej niż tekst. Internauci czytają infografiki 30 razy chętniej niż artykuły. Badanie Content Marketing Institute pokazuje, że informacja graficzna zyskuje również coraz większe uznanie wśród marekterów.

Dobrze zaprojektowana infografika jest pomocna w zrozumieniu trudniejszych zagadnień. Opisywanie obrazami upraszcza przekaz. Stworzenie materiału atrakcyjnego wizualnie dla grupy docelowej przyciąga jej uwagę i zachęca do zapoznania się z informacją.

Euro-2016-w-Google-SEMTEC-1110px