In-person event – bezpośrednie spotkanie z grupą docelową o charakterze szkoleniowym bądź informacyjnym, spełniające jednocześnie cele marketingowe takie jak budowanie świadomości marki czy nawiązywanie bliższych relacji z klientem.

Eventy są doskonałą alternatywą dla webinariów czy webcastów. Kontakt poza Siecią, w realnym świecie, zbliża ludzi, pozwala im na lepsze poznanie. To doskonały sposób zacieśnienia więzi z potencjalnymi nabywcami produktów czy usług firmy. In-person events według badań Content Marketing Institute są w 2016 roku najkorzystniejszą formą działań contentowych. Jako skuteczne wskazało je aż 75% marketerów.

Bezpośrednie spotkania mogą spełniać wiele funkcji marketingowych:

  • podczas szkoleń marka wzmacnia pozycję eksperta,
  • celem eventów informacyjnych jest branding,
  • ale również sprzedaż i pozyskiwanie leadów, jeśli mamy do czynienia z promocją produktów bądź usług.

In-person events posługują się przede wszystkim słowem mówionym. Często mówcy wspomagają się prezentacjami multimedialnymi, tworzą dodatkowe materiały dla uczestników w formie ulotek promocyjnych, prospektów informacyjnych czy ćwiczeń szkoleniowych. Obok przygotowania merytorycznego prowadzącego, niezwykle istotnym elementem jest również organizacja spotkania: dobór odpowiedniego miejsca, obsługa, właściwy przepływ informacji – wszystko to buduje atmosferę i ma wpływ na ocenę wrażeń uczestników.