HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – szyfrowany odpowiednik protokołu HTTP, dzięki czemu jest bezpieczniejszy. Przesyłane dane między przeglądarką internetową na komputerze użytkownika a serwerem strony internetowej są szyfrowane z pomocą protokołu SSL lub protokołu TLS. HTTPS jest używany na wielu stronach, m.in. do zabezpieczenia transakcji na stronach bankowości internetowej. To także jeden z czynników rankingowych wyszukiwarki Google.
HTTPS