Grupa docelowa – odbiorcy, do których skierowany jest komunikat reklamowy, wybrani zgodnie z uwarunkowaniami psychospołecznymi i demograficznymi. Określenie grupy docelowej pomaga precyzyjnie kierować kampanię i docierać do potencjalnych klientów. Pomocne jest również przy doborze formy i typu komunikatu reklamowego.

Im węższa grupa docelowa, tym skuteczniejsza kampania. O potencjalnym kliencie powinno się myśleć jak o osobie, do której zwracamy się bezpośrednio. Cenną i często wykorzystywaną praktyką jest segmentowanie odbiorców przez wyznaczanie tak zwanych person. Persona to reprezentant danego segmentu grupy docelowej, którego wskazuje się przy uwzględnieniu takich czynników jak: wiek, płeć, wykształcenie, sytuacja rodzinna, miejsce pracy, osiągane dochody, historia, rys psychologiczny, zainteresowania, problemy itp. Przy wyznaczaniu persony marketerzy często posiłkują się zdjęciem poglądowym, dzięki któremu wyobrażają sobie rozmówcę i przypisują mu charakterystyczne cechy.

Poznanie odbiorcy umożliwia stworzenie trafnego przekazu oraz wskazanie gdzie bywa. Wyłaniają się tu dwa istotne elementy tworzenia strategii reklamowej: dedykowana forma komunikatu reklamowego oraz miejsca jego dystrybucji.

personaŹródło: adpearance.com