Filtr ręczny – rodzaj filtru charakteryzujący się pojawieniem powiadomienia w Google Webmaster Tools, zatem jego zdiagnozowanie jest dużo łatwiejsze niż w przypadku filtru algorytmicznego. W powiadomieniu znajdziemy informację o tym czy filtr został nałożony na całość czy tylko część witryny oraz o tym jaki jest powód nałożenia kary.

20

Przykład nałożonych działań ręcznych na witrynę w narzędziu Google Webmaster Tools

Aby zdjąć filtr ręczny należy postępować według wskazówek Google dotyczących jakości witryn internetowych. W zależności od przyczyny nałożenia kary, sposoby jej ściągnięcia mogą być różne.  

Zobacz również: