Działania ręczne (Kara ręczna) – rodzaj interwencji pracowników wyszukiwarki w przypadku wykrycia nienaturalnego linkowania witryny, prezentowany w narzędziu Google Webmaster Tools. Informacja o tym fakcie znajduje się w zakładce „Ruch związany z wyszukiwaniem” -> „Działania ręczne”. Jeśli na stronę nie został nałożony filtr ręczny wówczas powinien pojawić się następujący komunikat:

14

Przykład braku nałożonych działań ręcznych na witrynę w narzędziu Google Webmaster Tools.

W przypadku nałożenia filtra ręcznego pojawi się stosowny komunikat oraz informacje o nałożeniu filtra ręcznego.

16

Przykład nałożonych działań ręcznych na witrynę w narzędziu Google Webmaster Tools.

Zobacz również: