Dynamic content (Dynamiczna treść) – treść, która zmienia się w witrynie bez zmiany adresu domeny. Stosowanie różnych wersji językowych strony bez zmiany adresu url to typowy przykład.

Zobacz również: