Dynamic content (Dynamiczna treść) – treść ulegająca zmianie w zależności od zmieniających się czynników, przy czym adres domeny pozostaje cały czas taki sam. Jednym z przykładów dynamicznej treści jest stosowanie różnych wersji językowych w sytuacji gdy adres URL pozostaje bez zmian.

13

Przykład dynamic content na stronie www.ryanair.com. Lista lotnisk uzależniona jest od aktualnie wybranego kraju.

Zobacz również: