DC (Data Center) – Zbiorcze miejsce ulokowania komputerów zbierającym oraz przetwarzającym. DC Googla są ulokowane w różnych miejscach na świecie, co powoduje różnice w wynikach wyszukiwania w zależności od różnic czasowych w przesyle danych między serwerami. Po włączeniu przeglądarki zostajemy połączeni z najbliżej dostępnym DC.

google-datacenter-tech-13

Jedno z DC Google

Zobacz również: