Data Center (DC) – centrum danych to miejsce, w którym zgromadzone są komputery mające za zadanie zbieranie i przetwarzanie danych. Google ma zlokalizowane Data Center w wielu miejscach na świecie. Wyniki wyszukiwania z różnych DC mogą się od siebie różnic. Wynika to z kwestii technicznych – przesyłanie danych między serwerami następuje z opóźnieniem czasowym. Kiedy na serwerze A dane są zaktualizowane, na serwerze B aktualizacja może nastąpić za kilkanaście godzin. Włączając wyszukiwarkę Google użytkownik zostaje połączony z najbliżej usytuowanym, dostępnym data center

12

Data center Google

Zobacz również: