CTR (Click Through Rate) – współczynnik klikalności, określający procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń reklamy. W przypadku wyników płatnych oraz wyników naturalnych określa kilkalność danego linka do strony dla frazy kluczowej.

62 Przykład wskaźników CTR dla fraz kluczowych dla wejść z wyników naturalnych w narzędziu Google Webmaster Tools.

Zobacz również: