Case study – potocznie: kejs; studium przypadku to metoda prezentacji, opierająca się na opisie pojedynczego zdarzenia, która pozwala odbiorcom wyciągać wnioski co do jego przyczyn i osiągniętych rezultatów. Kejsy są wykorzystywane do przedstawienia kompetencji firmy w danym obszarze jej działalności oraz edukowania klientów.

Analiza przypadku jest doskonałym sposobem pokazania korzyści, jakie potencjalny klient może osiągnąć, decydując się na współpracę. Powołując się na efekty podobnego przedsięwzięcia (np. wdrożenia usługi bądź sprzedaży produktu) w przypadku innego klienta, marka w obrazowy i jasny sposób dostarcza informacji o efektach, jednocześnie chwaląc się swoimi wynikami i budując autorytatywną pozycję na rynku.

Kejsy marketingowe posługują się liczbami i systematyzują je. Systematyzacja nie ma jednak charakteru oficjalnego – nie muszą być to wyłącznie wykresy i tabele. Warto pomyśleć także o elementach graficznych, który obrazowo i ciekawie będą prezentować dane.

case 

case1

case2

case3

Fragment case study z publikacji artykuły: 100 najbardziej inspirujących osób w branży interaktywnej, whitepress.pl