Cache wyszukiwarki(Google cachePamięć podręczna wyszukiwarki) – zapisana ostatnia kopia danej strony, odwiedzonej przez robota wyszukiwarki. Używając polecania cache:domena.pl możemy sprawdzić datę zapisanie ostatniej kopii.

Zobacz również: