Buyer persona – pojedynczy reprezentant grupy docelowej, szczegółowo wyodrębniona postać, będąca modelową wizualizacją kupującego.

Wyznaczenie person kampanii jest niezwykle istotnym czynnikiem, służącym lepszemu zrozumieniu potrzeb odbiorców. Poznanie kupującego umożliwia wytyczenie kierunku kampanii, jak również dobranie takich narzędzi reklamowych, które będą skutecznie przemawiać do grupy docelowej.

Profil kupującego powinno się tworzyć ze wskazaniem najdrobniejszych szczegółów dotyczących uwarunkowań psychospołecznych i demograficznych. Wśród kryteriów branych pod uwagę podczas charakteryzowania person najczęściej wymienia się:

 • wiek,
 • płeć,
 • zamieszkiwany obszar,
 • sytuację rodzinną,
 • wykształcenie,
 • stanowisko i miejsce pracy,
 • średnie dochody,
 • wyznawane wartości,
 • historię osoby,
 • rys psychologiczny,
 • sprzęt używany do surfowania w Internecie,
 • stopień zaawansowania w wykorzystaniu stron www.

Bardzo często marketerzy posługują się również zdjęciem kupującego, a nawet nadają mu imię, aby jak najlepiej go sobie wyobrazić i scharakteryzować. 

persona

Źródło: adpearance.com