Blog – rodzaj internetowego dziennika, prowadzonego przez regularne publikowanie wpisów tematycznych. Blogowanie przybiera rozmaite formy, począwszy od blogów o charakterze osobistym, poprzez blogi branżowe, na których pojawią się specjalistyczne, w pełni merytoryczne treści. Głównym celem prowadzenia bloga jest pozyskanie lojalnej, powracającej publiczności, która na bieżąco śledzi wpisy, a także wchodzi w interakcję z blogerem, dodając komentarze do publikacji.

W związku z rodzajem prezentowanych treści blogi sklasyfikowano jako:

  • tekstowe – głównym środkiem przekazu jest teksty,
    • mikroblogi – charakteryzujące się krótkimi wpisami, ograniczającymi się zaledwie do kilku zdań,
  • linklogi – zawierające odnośniki do innych stron, nierzadko opatrzone komentarzem,
  • fotoblogi – publikacje w formie zdjęć, zdjęciowe reportaże,
  • wideoblogi – w których środkiem przekazu jest wideo.

Blogi tekstowe zwłaszcza rzadko są jednolite w prezentowaniu treści. Najczęściej tekst jest urozmaicany innymi formami przekazu: zdjęciami, materiałami filmowymi, nagraniami dźwiękowymi, infografikami itp.

Bloger ma pełną dowolność co do publikowanego materiału. Powinien jednak mieć na uwadze odbiorcę i dobierać treści tak, by angażowały czytelników.

W działaniach content marketingowych blogi spełniają wiele funkcji. Blogi zewnętrzne mogą być wykorzystywane w celu bezpośredniej rekomendacji produktu bądź usługi. Blogi firmowe częściej prezentują treści o charakterze edukacyjnym, wzmacniając tym samym swoją eksperckość. Budują również przestrzeń dla lojalnych klientów, pomagają w pielęgnowaniu relacji i pozyskiwaniu ich zaufania.

blog