Wyświetlany adres URL – tzw. „ładny” URL, to adres strony lub podstrony, który jest widoczny w treści reklamy. Często różny od końcowego adresu URL, szczególnie gdy precyzyjny adres jest zbyt długi lub zawiera parametry śledzące. 

Wyświetlany adres URL

Przykład wyświetlanego adresu URL