Wynik jakości – to parametr informujący o jakości użytej frazy kluczowej dla kampanii w sieci wyszukiwania Google.  Jego wartość mieści się przedziale od 1 do 10, obliczana jest na podstawie oceny historycznej skuteczności (przewidywany CTR) użytej frazy kluczowej, trafności reklam oraz dopasowania strony docelowej. Wysoki współczynnik jakości świadczy o tym, że wyświetlona reklama będzie trafna i przydatna dla osób, które ją zobaczą.

Wynik jakości

Wynik jakości słowa kluczowego widoczny w koncie AdWords