Współczynnik konwersji (CR, ang. Conversion Rate) – wskaźnik efektywności informujący jaki procent kliknięć przełożył się na konwersje w określonym czasie. Zdefiniowany jest jako stosunek liczby konwersji do kliknięć. Przykładowo dla 100 kliknięć i 3 konwersji współczynnik konwersji wynosi 3%. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji widoczny w koncie AdWords