Współczynnik interakcji – wskaźnik informujący jak często użytkownicy wchodzą w interakcję z wyświetloną reklamę. Interakcja to główne działanie użytkownika związane z formatem reklamy. W zależności od typu kampanii oraz formatu reklamy wyróżniamy: kliknięcie, wyświetlenie filmu lub zaangażowanie. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego. Współczynnik interakcji zastąpił w panelu AdWords współczynnik CTR.

 

Format reklamy

Interakcje

Typy kampanii

Reklamy tekstowe

Kliknięcia

W sieci wyszukiwania, produktowa

Reklamy graficzne

Kliknięcia

W sieci reklamowej

Reklamy wideo TrueView

Wyświetlenia filmu

W YouTube

Reklamy lightbox

Zaangażowanie

W sieci reklamowej, reklamy produktowe

 

Rodzaje interakcji