Współczynnik CTR (ang. Click Through Rate) – wskaźnik „klikalności” obliczany w procentach jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do jej wyświetleń w danym okresie czasu. Jeśli reklama wyświetliła się 100 razy i została kliknięta 15 razu, współczynnik CTR wynosi 15%. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego. Współczynnik CTR został zastąpiony w panelu AdWords przez współczynnik interakcji.

 

Współczynnik CTR

Współczynnik CTR widoczny w koncie AdWords