Średnia miesięczna liczba wyszukiwań (liczba  wyszukiwań) – parametr informujący o przybliżonej miesięcznej liczbie operacji wyszukiwań określonych słów kluczowych, dostępny w planerze słów kluczowych w Google AdWords. Dane dotycząc określonego zakresu czasu, standardowo średnia obliczana jest dla ostatnich dwunastu miesięcy. Okres ten można wydłużyć do czterech lat. Analizując uzyskane rezultaty, należy mieć na uwadze, iż Google nie prezentuje dokładnych średnich. Dane dla fraz są przyporządkowane do najbliższych przedziałów jednej z grup wyszukiwań: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 110, 140, 170, 210 itd. Na przykład w grupa 0 obejmuje słowa i frazy o faktycznej średniej od 0 do 5. Dla polskich fraz kluczowych wykryto 70 grup.

Średnia miesięczna liczba wyszukiwań

Planer słów kluczowych Google Adwords