Słowa kluczowe (frazy kluczowe) – słowa i frazy, po których wpisaniu przez użytkownika do wyszukiwarki nastąpi emisja dopasowanych reklam. Podczas dodawania fraz kluczowych do kampanii należy ustawić odpowiednie typy dopasowania, w celu zapobiegania emisji reklam na niepożądane zapytania.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe widoczne w koncie AdWords