Rozszerzone reklamy tekstowe – format reklam w systemie Google AdWords, zastąpił standardowe reklamy tekstowe, zwane wcześniej linkami sponsorowanymi. Mogą być wyświetlane zarówno w sieci wyszukiwania, u partnerów Google jak i w sieci reklamowej. W sieci wyszukiwania wyświetlane są nad i pod bezpłatnymi wynikami wyszukiwania. Składają się z 3 następujących elementów: nagłówka, wyświetlanego adresu URL I tekstu reklamy.

Rozszerzone reklamy tekstowe

Ograniczenia elementów rozszerzonej reklamy tekstowej w systemie AdWords:

  • Dwa pola nagłówka o długości 30znaków każde
  • Jedno pole tekstu reklamy o maksymalnej długości 80 znaków
  • Wyświetlany adres URL może zawierać dwa opcjonalne pole „ścieżka”

Rozszerzone reklamy tekstowe

Przykład rozszerzonej reklamy tekstowej w sieci wyszukiwania Google

Reklamy tekstowe, rozszerzenia reklam, linki sponsorowane