Rotacja reklam – ustawienie opcji wyświetlania reklam AdWords, pozwala określić częstotliwość emisji poszczególnych reklam z danej grupy. Dostępne w sieci wyszukiwania oraz reklamowej. Dostępne są cztery opcje wyświetlania: optymalizacja pod kątem: kliknięć i konwersji, naprzemienne z opcją optymalizacji oraz naprzemienne cały czas.

Rotacja reklam

Możliwe opcje rotacji reklam widoczne w koncie AdWords