Reklamy wideo TrueView – jeden z formatów reklamy wideo dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo należących do sieci reklamowej Google. W przypadku True-View płatność następuje tylko wtedy, gdy użytkownik obejrzu reklamę lub wjedzie w interakcję z jej elementami. Do tej grupy należą reklamy TrueView In-Stream i reklamy TrueView Discovery.

Reklamy wideo TrueView

Przykład reklamy wideo TrueView